Dansk gartneri med fokus på miljø

Vi skal passe godt på naturen og miljøet, og derfor dyrker vi vores væksthusgrøntsager under størst mulig hensyntagen til omgivelserne. Vi lader fx humlebierne om at bestøve blomsterne og anvender nyttedyr til naturlig skadedyrsbekæmpelse.

Opvarmningen foregår primært ved brugen af fjernvarme fra affaldsforbrænding og energi fra egen solcellepark, og derved undgår vi stort set brug af fossile brændstoffer. Vi vander fortrinsvist med opsamlet regnvand, og vi benytter kun genanvendelig pap og plast.

iconVi lader humlebier om at bestøve tomatblomsterne
iconVi vander fortrinsvis med opsamlet regnvand
iconNyttedyr om at bekæmpe eventuelle skadedyr i drivhusene
iconVi benytter kun genanvendelig pap og plast til vores emballager

CSR

Vores væksthusgrøntsager dyrkes under størst mulig hensyntagen til omgivelserne og miljøet. Ambitionen er at skabe høj kvalitet og exceptionelle smagsoplevelser – uden kompromiser.

Hent rapport

Vores produkter

Findes i alle landets